Energiateenused

WTC Tallinn AS tegutseb elektrijaotusvõrgu ettevõtjana. Konkurentsiameti otsustega kinnitatud teeninduspiirkonnas Jõe tn, Ahtri tn ja Parda tn vahelisel maa-alal omades tegevuslubasid https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/157931 elektrivõrguteenuste osutamiseks ning elektri müümiseks. WTC Tallinn AS-le kuuluvad oma teeninduspiirkonna kaablitrassid energeetikavaldkonnas.

Võrguteenus ja võrgutasud

WTC Tallinn AS osutab enda elektrivõrguga ühendatud tarbijatele elektrivõrguteenust. WTC Tallinn AS elektrivõrgu teeninduspiirkond tegutsemiseks jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisega on määratud Energiaturu Inspektsiooni 02.04.2004 otsusega nr 48-TL/EITS ja paikneb Tallinnas Ahtri tn, Jõe tn ja Parda tn vahelisel maa-alal.Teeninduspiirkonda kuuluvad järgmised kinnistud/hooned: Jõe 3, Jõe 5, Jõe 7, Ahtri 8, Ahtri 12, Parda 3/5/7, Parda 4, Parda 6, Parda 9, Parda 10, Parda 12

Alates 01.02.2023 kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurenstiameti 27.10.2022 otsusega nr 7-3/2022-168 ja on avalikustatud Elektrituruseaduse §74 lg1 järgi.

Hinnapaketid

0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega kuni 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 1M
edastamistasu põhitariif 6,960 €s/kWh

Võrguteenus ajatariifidega, pakett 2M
edastamistasu päevatariif 8,159 €s/kWh
edastamistasu öötariif 5,100 €s/kWh

0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega üle 63A
võrguühenduse ampripõhine tasu 0,408 €/A kuus
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 5M
edastamistasu põhitariif 6,4 €s/kWh

Võrguteenus ajatariifidega, pakett 6M
edastamistasu päevatariif 6,800 €s/kWh
edastamistasu öötariif 4,109 €s/kWh

Hindadele lisandub käibemaks.

Lisainfo võrguteenuse, elektri hinda ning väljastatud arveid puudutavates küsimustes:
Arman Toots
nõunik- konsultant
tel: +372 510 0312
arman@wtc.ee