WTC Tallinn keskus

World Trade Center Tallinn on üks globaalsesse World Trade Centers Associationi (WTCA) kuuluvatest ärikeskustest. WTC-de missiooniks on rahvusvaheliste investeeringute ja kaubanduse arendamine. WTC on rahvusvahelistes  äriteenustes ja kinnisvaras kõrgelt hinnatud bränd, kuna WTCA poolt igale konkreetsele WTC- le omistatav litsents tagab selle teenuse kõrge kvaliteedi ja usaldusväärsuse. WTC Tallinn AS (World Trade Center Tallinn) on Maailmakaubanduskeskuste Assotsiatsiooni (World Trade Centers Association) täisliige alates 1995. aasta aprillist.

World Trade Center Association

Maailmakaubanduskeskuste Assotsiatsioon (World Trade Center Association) loodi 1970 aastal eesmärgiga edendada oma liikmete vahelist koostööd, arendada rahvusvahelisi majandussidemeid ja suurendada erinevate riikide osalust maailma kaubanduses. Organisatsioon koondab hetkel 300 keskust 100 riigis. Assotsiattsiooni tööd juhib 20- liikmeline erinevate maailmakaubanduskeskuste esindajatest koosnev juhatus ning assotsiatsiooni eessmärke erinevates valdkondadres planeerivad ja viivad ellu kaheksa alalist komiteed:

  • ärikoolituste komitee;
  • messikomitee;
  • uute tööstusriikide komitee
  • planeerimis- ja finantseerimiskomitee;
  • turismikomitee;
  • standardi-, kvaliteedi ja vastastikkuse abi komitee;
  • vahendite ja reklaami komitee.

vaata lisa WTCA kodulehelt htpp://www.wtca.org