WTCA


World Trade Centers Association


Maailmakaubanduskeskuste Assotsiatsioon (World Trade Centers Association) loodi 1970. aastal eesmärgiga edendada oma liikmete vahelist koostööd, arendada rahvusvahelisi majandussidemeid ja suurendada arenevate riikide osalust maailma kaubanduses. Organisatsioon koondab hetkel 300 keskust 100 riigis.
Assotsiatsiooni tööd juhib 20-liikmeline erinevate maailmakaubanduskeskuste esindajatest koosnev juhatus ning assotsiatsiooni eesmärke erinevates valdkondades planeerivad ja viivad ellu kaheksa alalist komiteed:

Ärikoolituse komitee
Messikomitee
Uute tööstusriikide komitee
Informatsioonikomitee
Planeerimis- ja finantseerimiskomitee
Turismikomitee
Standardi-, kvaliteedi- ja vastastikkuse abi komitee
Vahendite ja reklaami komitee


WTC Tallinn AS


Tallinn AS (World Trade Center Tallinn) on Maailmakaubanduskeskuste Assotsiatsiooni (World Trade Centers Association) täisliige alates 1995. aasta aprillist. WTCA liikmena on WTC Tallinn AS seadnud oma eesmärgiks aidata kaasa firmade kostöövõimaluste laiendamisele ning ärimeestele täieliku info- ja teenustepaketi tagamisele. sh. kasutada rahvusvahelist ärisidemete võrgustikku, mis pakub lisaks suurenevatele väliskontaktidele soodushindadega teenuseid kõigis maailmakaubanduskeskustes üle kogu maailma (vt. ka www.wtc.ee klubi.)


WTCA On-Line andmebaas


WTC Tallinn AS liikmena on firmal võimalus lülituda soodushinnaga ülemaailmasesse WTCA On- Line andmebaasi, mille eesmärgiks on rahvusvahelise äri lihtsustamine ja sellega seotud kulude vähendamine. Andmebaasi kaudu on firmadel võimalik leida kontakte ja ostu-müügi võimalusi vähese vaeva ja kuluga maailma erinevatest piirkondadest ning samas oma firmat ja toodangut mõne sekundiga sümboolse tasu eest üle maailma reklaamida.

Print Friendly, PDF & Email