Võrgutasud

Võrgutasud


WTC Tallinn AS elektrivõrgu teeninduspiirkond tegutsemiseks jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisega on määratud Energiaturu Inspektsiooni 02.04.2004 otsusega nr 48-TL/EITS ja paikneb Tallinnas Ahtri tn, Jõe tn ja Narva mnt vahelisel maa-alal.

Teeninduspiirkonda kuuluvad järgmised kinnistud/hooned:
Jõe 3, Jõe 5, Jõe 7
Ahtri 8, Ahtri 12
Parda 3/5/7, Parda 4, Parda 6, Parda 9, Parda 10, Parda 12

1. Hetkel kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti 19.06.2017 otsusega nr 7-3/2017-034 ja avalikustatud Elektrituruseaduse §74 lg1 järgi.

2. Alates 01.02.2023 kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurenstiameti 27.10.2022 otsusega nr 7-3/2022-168 ja on avalikustatud Elektrituruseaduse §74 lg1 järgi.

Hinnapakett

Tariifid/Mõõtühik

0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega kuni 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 1M
edastamistasu põhitariif 6,960 €s/kWh
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 2M
edastamistasu päevatariif 8,159 €s/kWh
edastamistasu öötariif 5,100 €s/kWh
0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega üle 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 5M
edastamistasu põhitariif 6,4 €s/kWh
võrguühenduse ampripõhine tasu 0,408 €/A kuus
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 6M
edastamistasu päevatariif 6,800 €s/kWh
edastamistasu öötariif 4,109 €s/kWh
võrguühenduse ampripõhine tasu 0,408 €/A kuus

Ülaltoodud tariifid kehtivad alates 01. veebruarist 2023. Hindadele lisandub käibemaks.

 

Print Friendly, PDF & Email