Võrgutasud - World Trade Center Tallinn

Võrgutasud


WTC Tallinn AS elektrivõrgu teeninduspiirkond tegutsemiseks jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisega on määratud Energiaturu Inspektsiooni 02.04.2004 otsusega nr 48-TL/EITS ja paikneb Tallinnas Ahtri tn, Jõe tn ja Narva mnt vahelisel maa-alal.

Teeninduspiirkonda kuuluvad järgmised kinnistud/hooned:
Jõe 3, Jõe 5, Jõe 7
Ahtri 8, Ahtri 12
Parda 3/5/7, Parda 4, Parda 6, Parda 9, Parda 10, Parda 12

Hetkel kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti 19.06.2017 otsusega nr 7-3/2017-034 ja avalikustatud Elektrituruseaduse §74 lg1.

Alljärgnevad võrgutasud kehtivad alates 01.09.2017. Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnapakett

Tariifid/Mõõtühik

0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega kuni 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 1M
edastamistasu põhitariif 4,741 €s/kWh
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 2M
edastamistasu päevatariif 5,568 €s/kWh
edastamistasu öötariif 3,483 €s/kWh
0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega üle 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 5M
edastamistasu põhitariif 4,189 €s/kWh
võrguühenduse ampripõhine tasu 0,277 €/A kuus
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 6M
edastamistasu päevatariif 4,708 €s/kWh
edastamistasu öötariif 2,826 €s/kWh
võrguühenduse ampripõhine tasu 0,277 €/A kuus
Reaktiivenergia 0,200 €s/kvarh

Ülaltoodud tariifid kehtivad alates 01. septembrist 2017. Hindadele lisandub käibemaks

Tariifid on avalikustatud 21. juuni 2017 Õhtulehes.

 

Print Friendly, PDF & Email