Tegevusalad

WTC Tallinna tegevusalad on:

äripindade rentimine;
energiateenuste pakkumine;
kinnisvara arendamine;
ärikoolituste korraldamine, nõupidamisruumide üürimine;
WTC kaubamärgiga kaasnevate teenuste võimaldamine;
mitmesuguste reklaam- ja äriteenuste pakkumine.
Parkimist WTC Tallinna kvartalis ja parkimismajas korraldab EuroPark.

Renditeenuste tutvustus

WTC Tallinnas on võimalik sõlmida erineva ajalise pikkusega, sh. lühiajalise rendi võimalus ning erinevate lisateenustega rendipakette. WTC Tallinna pindadele on mitmeid unikaalseid konkurentsieeliseid. Täiendavalt klassikalistele kinnisvaraeelistele, milleks on parim võimalik asukohtmugav ligipääsetavus, head parkimisvõimalused, pakub WTC Tallinn ka pinna omamist kõrge väärtusega WTC brandi märgiga kvartalis ning ligipääsu võrgustikus sisalduvatele globaalsetele äriteenustele. WTC Tallinna suurusest tulenevalt, keskuses on ligi 300 rentnikku, on nende hulgas firmasid, kes esindavad kõiki vajaminevaid teenuseid: juriidilised teenused, toitlustus, iluteenused, reklaamteenused, paljundus, tehnikateenused jne. Tänu nendele konkurentsieelistele on WTC Tallinna kvartalis püsirentnikke, kes on pinda rentinud ja eduka ärina tegutsenud juba üle 20 aasta. WTC Tallinn on ideaalne kontori asukoht ka alustavale ettevõttele, kuna samas kvartalis on kohapeal kättesaadavad kõik vajalikud äriteenused.

Info: müügi- ja haldusdirektor Gerly Kreek +372 626 1015, +372 524 1464, gerly@wtc.ee

Energiateenuste tutvustus

WTC Tallinna kvartalile on Eesti Konkurentsiameti poolt kinnitatud oma elektrienergiavõrgupiirkond kui ka oma soojusvõrgupiirkond. Eesmärk on minna 100% üle puhta ja taastuvenergia kasutamisele ning taotleda LEED Plaatinum tasemel sertifikaati. Alates 01. okoobrist liitub WTC Tallinn AS kaugküttepiirkond AS Utilitas Tallinn kaugküttevõrguga.

Info: peaenergeetik Rostislav Lakutševitš tel +372 626 1011, rostislav@wtc.ee

WTC Tallinn AS- il on osalus järgmistes hoonetes: Ahtri 8, Ahtri 12, Jõe 9, Jõe 5a, Parda 4, Parda 3/5/7.

Ahtri tn 8 ja Ahtri tn 12 büroohoone
Jõe tn 5 ja Jõe tn 9 büroohoone
Parda tn 4 büroohoone
Parda tn 3/5/7 büroohoone


WTC Tallinn asukohakaart

 
 

Print Friendly, PDF & Email