• Home
  • Energiateenuste tutvustus

Energiateenuste tutvustus

  • Home
  • Energiateenuste tutvustus

Energiateenuste tutvustus


WTC Tallinn AS tegutseb elektri-ja soojusettevõtjana Konkurentsiameti otsustega kinnitatud teeninduspiirkonnas Jõe tn, Ahtri tn ja Narva mnt vahelisel maa-alal omades tegevuslubasid https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/157931 elektrivõrguteenuste osutamiseks ning elektri müümiseks.

WTC Tallinn AS-le kuuluvad elektri- ja kaugküttevõrk.

Seoses kehtestatud detailplaneeringuga on kavas kasutusele võtta hetke innovatiivseimad lahendused elektri- ja soojatootmises.

Tulevikus on eesmärgiks loobuda fossiilsete mittetaastuvate energiaallikate sh maagaasi kasutamisest ning taotleda detailplaneeringu järgselt rajatavatele ehitistele energiatõhusa ehitise sertifikaati LEED Platinum.

Uued hooned projekteeritakse energiatõhusad, rakendades maakütet, kaugkütet, kaugjahutust ning päikesepaneele.

WTC Tallinn AS teatab, et olemasolev WTC Tallinn AS kaugküttepiirkond liitus AS Utilitas Tallinn kaugküttevõrguga alates 15. oktoobrist 2022.

Print Friendly, PDF & Email