• Home
  • Energiateenuste tutvustus

Energiateenuste tutvustus - World Trade Center Tallinn

  • Home
  • Energiateenuste tutvustus

Energiateenuste tutvustus


WTC Tallinn ärikinnisvara  konkurentsieeliseks on hästi  väljaarendatud energiasüsteem, mis tagab tarbijatele varustuskindluse ja teenuste kõrge kvaliteedi.

Äriühing tegutseb elektri-ja soojusettevõtjana Konkurentsiameti otsustega kinnitatud teeninduspiirkonnas Jõe tn, Ahtri tn ja Narva mnt vahelisel maa-alal omades tegevuslubasid https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/157931 elektrivõrguteenuste osutamiseks, elektri ja soojuse tootmiseks ning müümiseks.

WTC Tallinn AS-le kuuluvad elektri- ja kaugküttevõrk ning elektri-ja soojuse koostootmisjaam, mis võimaldab elektri- ja soojusvõrgu piirkonda koos efektiivselt majandada ja toota energiat tõhusal koostootmise režiimil.

Kaasaegsed seadmed ja võrkude pidev arendamine võimaldab WTC Tallinn üürnikele ja koostööpartneritele pakkuda kõrge kvaliteediga ja soodsa hinnaga energiateenuseid.

Seoses kehtestatud detailplaneeringuga on kavas kasutusele võtta hetke innovatiivseimad lahendused elektri- ja soojatootmises, hetkel toimub WTC Tallinn kaugküttepiirkonna arengukava ettevalmistamine.

Tulevikus on eesmärgiks loobuda fossiilsete mittetaastuvate energiaallikate kasutamisest ning taotleda detailplaneeringu järgselt rajatavatele ehitistele energiatõhusa ehitise sertifikaati LEED Platinum.

Print Friendly, PDF & Email