• Home
  • Elektrienergia teenused

Elektrienergia teenused

  • Home
  • Elektrienergia teenused

Elektrienergia teenused


WTC Tallinn AS osutab enda elektrivõrguga ühendatud tarbijatele elektrivõrguteenust ja müüb elektrienergiat.

Elektrivõrguga liitumine toimub vastavuses Konkurentsiameti 08.10.2015 otsusega nr 7.1-15/014 “WTC Tallinn AS elektrivõrgu liitumistasu ja tarbimis-ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“.

Hetkel kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti 21.06.2017 otsusega nr 7-3/2017-034 ja avalikustatud Elektrituruseaduse § 74 lg 1 sätestatud korras 21.06.2017 Õhtulehes.

Lisainfo võrguteenuse ja elektri hinda ning väljastatud arveid puudutavates küsimustes: peaenergeetik Rostislav Lakutševitš, tel +372 626 1011, rostislav@wtc.ee

Alates 01.11.2022 rakendatakse elektrienergia müümisel äritarbija universaalteenuse müügitariifi, millele lisandub 1,8 senti/kWh ja käibemaks.

Print Friendly, PDF & Email