WTCT kaubamärk - World Trade Center Tallinn

WTC Tallinn AS kaubamärk


Vaata WTC Tallinn logo

WTC Tallinn AS kaubamärgi kasutamise võimalus (vastavalt lepingule):
lepingu esemeks on omaniku poolt registreeritud kaubamärgi, mis koosneb  sõnamärgist- World Trade Center Tallinn® ja mandrite kujutisega logost, kasutusõiguse andmine;
tasu kaubamärgi kasutusõiguse eest 12 kalendrikuu pikkuse perioodi jooksul (aastamaks vastavalt lepingule) on 240€+ km;

WTC Tallinn üürnikule 50% soodustus.

Kaubamärgi kasutamise õigus lepingu sõlminud äriühingutel on:
kasutada WTC Tallinn AS kaubamärki oma äriühingu visiitkaartidel, kirjablankettidel, ümbrikutel, kodulehel, reklaammaterjalidel;
kasutada WTC Tallinn keskuse nõupidamisruume soodustingimustel (vt www.wtc.ee –  teenus) ning võtta osa (tasuta või soodustingimustel) omaniku poolt koostööpartneritele organiseeritud üritustest;
lülitada informatsiooni oma ettevõtte kohta WTC Tallinn koduleheküljele uudiste lingile;

Kaubamärgi kasutamise õigust omavate äriühingute nimekiri avaldatakse WTC Tallinn kodulehel.

Taotlus WTC Tallinn AS kaubamärgi kasutamise lepingu sõlmimiseks palun saata e-mailile: gerly@wtc.ee äriühingu nimi, registrikood, andmed lepingu allkirjastaja kohta, telefon, e-mail. Peale taotluse saamist edastatakse teile kaubamärgi kasutamise eellepingu variant.

Print Friendly, PDF & Email