WTC TALLINN OSALES VEEBRUARIS ITAALIAS TOIMUNUD EUROOPA WTC-DE VÕRGUSTIKU REGIONAALSEL KONVERENTSIL - World Trade Center Tallinn