Võrgutasud - WTC Tallinn

Võrgutasud

WTC Tallinn AS elektrivõrgu  teeninduspiirkond tegutsemiseks jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisega on määratud Energiaturu Inspektsiooni 02.04.2004 otsusega nr 48-TL/EITS ja  paikneb Tallinnas Ahtri tn, Jõe tn ja Narva mnt vahelisel maa-alal.

Teeninduspiirkonda kuuluvad järgmised kinnistud/hooned:

  • Jõe 3, Jõe 5, Jõe 7
  • Ahtri 8, Ahtri 12
  • Parda 3/5/7, Parda 4, Parda 6, Parda 9, Parda 10, Parda 12

Hetkel kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti 09.06.2014 otsusega nr 7.1-5/14-018 ja  avalikustatud  Elektrituruseaduse § 74 lg 1  sätestatud korras 12.06.2014 Õhtulehes.

Alljärgnevad võrgutasud kehtivad alates 01.09.2014 . Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnapakett

Tariifid/Mõõtühik

0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega kuni 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 1M
– edastamistasu põhitariif 5,293 €s/kWh
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 2M
– edastamistasu päevatariif 6,469 €s/kWh
– edastamistasu öötariif 3,300 €s/kWh
0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega üle 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 5M
– edastamistasu põhitariif 4,396 €s/kWh
– võrguühenduse ampripõhine tasu 0,324 €/A kuus
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 6M
– edastamistasu päevatariif 5,510 €s/kWh
– edastamistasu öötariif 2,954 €s/kWh
– võrguühenduse ampripõhine tasu 0,324 €/A kuus
Reaktiivenergia 0,840 €s/kvarh

Ülaltoodud tariifid hakkavad kehtima alates 01. septembrist 2014. Hindadele lisandub käibemaks