Tegevusalad

Tallinna WTC tegevusalad on:

  1. äripindade rentimine;
  2. energiateenuste pakkumine;
  3. kinnisvara arendamine;
  4. ärikoolituste korraldamine;
  5. WTC kaubamärgiga kaasnevate teenuste võimaldamine;
  6. mitmesuguste reklaam- ja äriteenuste pakkumine.

Parkimist Tallinna WTC kvartalis ja parkimismajas korraldab Europark.

Renditeenuste tutvustus

Tallinna WTC-s on võimalik sõlmida erineva ajalise pikkusega, sh. lühiajalise rendi võimalus ning erinevate lisateenustega rendipakette.

WTC Tallinna pindadele on mitmeid unikaalseid konkurentsieelised.

Täiendavalt klassikalistele kinnisvaraeelistele, milleks on parim võimalik asukohtmugav ligipääsetavus, head parkimisvõimalused ja  soodsad kommunaalkulud, pakub Tallinna WTC-s ka pinna omamist kõrge väärtusega WTC brandi märgiga kvartalis ning ligipääsu võrgustikus sisalduvatele globaalsetele äriteenustele.

Tallinna WTC suurusest tulenevalt, keskuses on ligi 300 rentnikku, on nende hulgas firmasid, kes esindavad kõiki vajaminevaid teenuseid: juriidilised teenused, toitlustus, iluteenused, reklaamteenused, paljundus, tehnikateenused jne

Tänu nendele konkurentsieelistele on Tallinna WTC kvartalis püsirentnikke, kes on pinda rentinud ja eduka ärina tegutsenud  juba üle 20 aasta.

Tallinna WTC on ideaalne kontori asukoht ka alustavale ettevõttele, kuna samas kvartalis on kohapeal kättesaadavad kõik vajalikud äriteenused.

Võta täpsema info jaoks ühendust haldusdirektori Gerly Kreegiga +372 626 1015, +372 524 1464, gerly@wtc.ee

Energiateenuste tutvustus

Hästi väljaarendatud energiavarustuse energiateenused on Tallinna WTC ärikinnisvara üheks kõige olulisemaks konkurentsieeliseks. Tallinna WTC kvartalile on Eesti Konkurentsiameti poolt kinnitatud nii oma elektrienergiavõrgupiirkond kui ka oma soojusenergiavõrgupiirkond.

Nende piirkondade efektiivne majandamine võimaldab Tallinna WTC rentnikele pakkuda majanduslikult soodsat, kõrge kvaliteediga ja väga kõrge töökindlusega nii soojusenergiat kui elektrienergiat.

Soojus- ja elektrienergia võrgupiirkondade ühise efektiivse toimise näiteks on kvartali sees olev soojuse ja elektri koostootmisjaam ja toimumas on arendustööd täielikuks üleminekuks taastuvenergia kasutamisele päikesepaneelide ja soojuspumpade kasutuselevõtu abil.

Eesmärk on minna 100% üle puhta ja taastuvenergia kasutamisele ning taotleda LEED Plaatinum tasemel sertifikaati.

Võta täpsema info jaoks ühendust  tehnikadirektor Arman Tootsiga  tel +372 626 1009, arman@wtc.ee

WTC Tallinn AS kuuluvad järgmised hooned: Ahtri 8, Ahtri 12, Jõe 9, Jõe 5a, Parda 4.

WTC Tallinn keskus

Ahtri tn 8 ja Ahtri tn 12 büroohooned

Jõe tn 5 ja Jõe tn 9 büroohooned

Parda tn 4 büroohoone

WTC Tallinn asukohakaart