• Home
  • Soojusenergia teenused

Soojusenergia teenused - World Trade Center Tallinn

  • Home
  • Soojusenergia teenused

Soojusenergia teenused


WTC Tallinn AS müüb tarbijatele soojusenergiat lähtudes Konkurentsiameti 29.11.2013 otsusest nr 7.1-3/13-103, millega on kooskõlastanud WTC Tallinn AS-le hinnavalemi alusel müüdava soojuse piirhind ja selle korrigeerimise põhimõtted.

Soojuse hind on kulupõhine ja muutub kütuse (maagaasi) hinna muutumise korral. Soojuse müügihinna muutumine avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

Uus soojusenergia piirhind 111,20 €/MWh kehtib 16.12.2021 vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 7-3/2021-059, 16.11.2021

Alates 16. novembrist 2021 on seoses maagaasi aktsiisimäära tõusuga korrigeeritud WTC Tallinn AS poolt müüdava soojusenergia hinda.

Print Friendly, PDF & Email