• Home
  • Soojusenergia teenused

Soojusenergia teenused - World Trade Center Tallinn

  • Home
  • Soojusenergia teenused

Soojusenergia teenused


WTC Tallinn AS müüb  tarbijatele soojusenergiat  lähtudes  Konkurentsiameti  29.11.2013 otsusest nr 7.1-3/13-103, millega on   kooskõlastanud  WTC Tallinn AS-le hinnavalemi alusel müüdava soojuse piirhind  ja selle korrigeerimise põhimõtted.

Soojuse hind on kulupõhine ja muutub kütuse (maagaasi) hinna muutumise korral. Soojuse müügihinna muutumine avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

Alates 01. jaanuarist 2017 on seoses maagaasi aktsiisimäära tõusuga korrigeeritud WTC Tallinn AS poolt müüdava soojusenergia hinda.

Hetkel kehtiv müügihind on 54,20 €/MWh (lisandub käibemaks).

Print Friendly, PDF & Email