Energiateenuste tutvustus

Energiateenuste tutvustus

Hästi väljaarendatud energiavarustuse energiateenused on Tallinna WTC ärikinnisvara üheks kõige olulisemaks konkurentsieeliseks. Tallinna WTC kvartalile on Eesti Konkurentsiameti poolt kinnitatud nii oma elektrienergiavõrgupiirkond kui ka oma soojusenergiavõrgupiirkond.
Nende piirkondade efektiivne majandamine võimaldab Tallinna WTC rentnikele pakkuda majanduslikult soodsat, kõrge kvaliteediga ja väga kõrge töökindlusega nii soojusenergiat kui elektrienergiat.

Soojus- ja elektrienergia võrgupiirkondade ühise efektiivse toimise näiteks on kvartali sees olev soojuse ja elektri koostootmisjaam ja toimumas on arendustööd täielikuks üleminekuks taastuvenergia kasutamisele päikesepaneelide ja soojuspumpade kasutuselevõtu abil.

Eesmärk on minna 100% üle puhta ja taastuvenergia kasutamisele ning taotleda LEED Plaatinum tasemel sertifikaati.