• Home
  • Elektrienergia teenused

Elektrienergia teenused - World Trade Center Tallinn

  • Home
  • Elektrienergia teenused

Elektrienergia teenused


WTC Tallinn AS osutab enda elektrivõrguga ühendatud tarbijatele elektrivõrguteenust ja müüb elektrienergiat.

Elektrivõrguga liitumine toimub vastavuses Konkurentsiameti 08.10.2015 otsusega nr 7.1-15/014 “WTC Tallinn AS elektrivõrgu liitumistasu ja tarbimis-ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“.

Hetkel kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti 09.06.2014 otsusega nr 7.1-5/14-018 ja avalikustatud Elektrituruseaduse § 74 lg 1 sätestatud korras 12.06.2014 Õhtulehes.

Elektrienergiat müüb WTC Tallinn AS vabaturul avatud tarnena kõigile soovijatele ning tänu võrgu efektiivsusele on võimalik pakkuda ostjatele soodsat hinda.

Alates 01.01.2021 on elektrienergia müügihind ööpäevaringselt 6,0 s/KWh + käibemaks.

Lisainfo võrguteenuse ja elektri hinda ning väljastatud arveid puudutavates küsimustes: tehnikadirektor Arman Toots, tel +372 626 1009, arman@wtc.ee

Print Friendly, PDF & Email