• Home
  • Elektrienergia teenused

Elektrienergia teenused - World Trade Center Tallinn

  • Home
  • Elektrienergia teenused

Elektrienergia teenused


WTC Tallinn AS osutab enda elektrivõrguga ühendatud tarbijatele elektrivõrguteenust ja müüb elektrienergiat.

Elektrivõrguga liitumine toimub vastavuses Konkurentsiameti 08.10.2015 otsusega nr 7.1-15/014 “WTC Tallinn AS elektrivõrgu liitumistasu ja tarbimis-ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“.

Hetkel kehtivad võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti 09.06.2014 otsusega nr 7.1-5/14-018 ja avalikustatud Elektrituruseaduse § 74 lg 1 sätestatud korras 12.06.2014 Õhtulehes.

Elektrienergiat müüb WTC Tallinn AS vabaturul avatud tarnena kõigile soovijatele ning tänu võrgu efektiivsusele on võimalik pakkuda ostjatele soodsat hinda.

Perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 on elektrienergia müügihind ööpäevaringselt 5,8 s/KWh + käibemaks.

Lisainfo võrguteenuse ja elektri hinda ning väljastatud arveid puudutavates küsimustes: tehnikadirektor Arman Toots, tel +372 626 1009, arman@wtc.ee

Print Friendly, PDF & Email