Elektrienergia teenused

Vastavalt Konkurentsiameti poolt kinnitatavatele elektrivõrgupiirkondade hindadele võib Tallinna WTC kasutada piirhindasid

Tänu oma elektrivõrgupiirkonna efektiivsusele on võimalikele rentnikele pakkuda elektrienergiat Konkurentsiameti poolt kehtestatud piirhinnast soodsamalt. Näiteks on WTC Tallinn AS jaotusvõrgus müüdava elektrienergia hind perioodil 01.01.2017 kuni 31.12.2017  5,25s/KWh + km.
Tariif on ööpäevaringselt ühesugune.

Lisainfoks tariifide või arvete küsimuses palume pöörduda tehnikadirektor Arman Tootsi poole tel +372 626 1009,arman@wtc.ee

WTC Tallinn Kinnisvara AS (registrikood 10116726) avalikustab vastavalt elektrituruseaduse §74 lg1 ja §81 lg7 sätestatule enda võrgupiirkonnas Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-5/14-018, 09.06.2014 kinnitatud võrguteenuste ja ampritasude kooskõlastatud tariifid alljärgnevalt:

Hinnapakett

Tariifid/Mõõtühik

0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega kuni 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 1M
– edastamistasu põhitariif 5,293 €s/kWh
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 2M
– edastamistasu päevatariif 6,469 €s/kWh
– edastamistasu öötariif 3,300 €s/kWh
0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega üle 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 5M
– edastamistasu põhitariif 4,396 €s/kWh
– võrguühenduse ampripõhine tasu 0,324 €/A kuus
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 6M
– edastamistasu päevatariif 5,510 €s/kWh
– edastamistasu öötariif 2,954 €s/kWh
– võrguühenduse ampripõhine tasu 0,324 €/A kuus
Reaktiivenergia 0,840 €s/kvarh

Hindadele lisandub käibemaks