• Avaleht
  • Elektri võrguteenuste tariifid

Elektri võrguteenuste tariifid

  • Avaleht
  • Elektri võrguteenuste tariifid

Võrguteenuste tariifid

WTC Tallinn AS võrgupiirkond

WTC Tallinn AS võrgupiirkonda kuuluvad alljärgnevad hooned:

  • Jõe 3, Jõe 5, Jõe 5a, Jõe 7, Jõe 9
  • Ahtri 8, Parda 9, Parda 8, Parda 10, Parda 12, Ahtri 12
  • Narva mnt 11A, Parda 6, Parda 4

Äriteade
Avaldatud Õhtulehes 12.06.2014

WTC Tallinn Kinnisvara AS (registrikood 10116726) avalikustab vastavalt elektrituruseaduse §74 lg1 ja §81 lg7 sätestatule enda võrgupiirkonnas Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-5/14-018, 09.06.2014 kinnitatud võrguteenuste ja ampritasude kooskõlastatud tariifid alljärgnevalt:

Hinnapakett

Tariifid/Mõõtühik

0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega kuni 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 1M
– edastamistasu põhitariif 5,293 €s/kWh
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 2M
– edastamistasu päevatariif 6,469 €s/kWh
– edastamistasu öötariif 3,300 €s/kWh
0,38kV pingel liitumispunktis, peakaitsmega üle 63A
Võrguteenus põhitariifiga, pakett 5M
– edastamistasu põhitariif 4,396 €s/kWh
– võrguühenduse ampripõhine tasu 0,324 €/A kuus
Võrguteenus ajatariifidega, pakett 6M
– edastamistasu päevatariif 5,510 €s/kWh
– edastamistasu öötariif 2,954 €s/kWh
– võrguühenduse ampripõhine tasu 0,324 €/A kuus
Reaktiivenergia 0,840 €s/kvarh

Ülaltoodud tariifid hakkavad kehtima alates 01. septembrist 2014. Hindadele lisandub käibemaks