Postkasti teenus

Ajutise postkasti ja postiaadressi teenus

  • Teenus sisaldab Jõe 5 büroohoones postkasti ja postiaadressi kasutamist.
  • Postkastile saab panna kuni 3 postiaadressi.
  • Kaotatud postkastivõtme asendamine uuega.

Faksiteenuse kasutamise ja kirjade saatmise võimalus

  • Paljundusteenus
    koopia A4
  • koopia A3
    Info: info@wtc.ee, tel +372 626 1015